Adatkezelési szabályzat

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A COBALT SOLUTIONS KFT. (a SmartNinja franchise magyarországi partnere) és a SNIT, tečaji IT veščin d.o.o. (a SmartNinja franchise jogtulajdonosa) – a továbbiakban együtt: „Adatkezelő” vagy “Mi” – a www.smartninja.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője jelen szabályzatban rögzíti a Weboldalra látogatók, és a Weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban: Érintett, jelen dokumentumban: “Te”) adatainak kezelésére, védelmére, tárolására vonatkozó szabályokat.

2. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Adatkezelő tudatában van a személyes adatok és a magánszféra védelmének kiemelt jelentőségével. Magyarországon a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (The General Data Protection Regulation, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Ezek az előírások meghatározzák a vonatkozó jogokat, kötelezettségeket, alapelveket, valamint meghatározzák azokat az intézkedéseket, amelyekkel megakadályozhatóak a magánszférát és az emberi méltóságot sértő jogellenes és indokolatlan személyes adatkezelések.

Az Adatkezelő bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenységet folytat. Éppen ezért a fentieken túl meg kell felelnie a 2013. évi LXXVII. felnőttképzésről szóló törvénynek és a kapcsolódó rendeleteinek a bejelentés köteles képzésekre vonatkozó feltételeinek, melyek további jogi kötelezettségek teljesítését írnak elő.

A GDPR előírásainak megfelelően az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatokhoz fűződő jogaidat elismerve, hogy

 • személyes adat minden olyan információ, amelyet önkéntes alapon megküldesz az Adatkezelőnek és ezzel feljogosítod arra, hogy kezelje azt; az általad szolgáltatott személyes adatok a beleegyezésed nélkül nem kerülnek kezelésre, és azok nem kerülnek továbbításra, vagy átadásra harmadik személynek, valamint nem kerülnek jogellenesen felhasználásra;
 • az Adatkezelő nem kér tőled semmilyen, a GDPR által különleges személyes adatnak minősített adatot;
 • az átadott adatokat az Adatkezelő törvényesen és kizárólag az általa folytatott üzleti tevékenység céljából használja fel, a felhasználás célja a Weboldalon található szolgáltatások megvalósítása, amelyekről a Weboldal is tájékoztat téged;
 • a személyes adatkezelési cél megvalósulása után a személyes adataid annyi időre kerülnek megőrzésre, amennyit az Adatkezelő tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések előírnak;
 • a személyes adatokat kizárólag a Weboldal szolgáltatásainak megvalósítása céljából, az ahhoz szükséges mértékben, illetve a felnőttképzési törvényben foglaltaknak megfelelően kezelünk;
 • a Weboldalon a személyes adataidat önkéntesen adod meg és jogod van azokat felülvizsgálni, frissíteni, javítani és törölni, úgy ahogyan az a lentiekben rögzítésre kerül a „Hogyan tudod kezelni az adataidat?” cím alatt.

A Weboldalon kétféleképpen adhatsz meg magadról adatot, információt:

 1. Ha igénybe veszed a Weboldal szolgáltatásait, és közben kifejezetten a rendelkezésünkre bocsátasz személyes adatot. (3.-8. pont)
 2. Ha a Weboldalt böngészed, annak használatával kapcsolatban rendelkezésünkre bocsátasz adatot. (9.-11. pont)

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkének 1. bekezdésén alapul. Jogosult vagy az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adataid törlését kérni. Ezt az Adatkezelőhöz megtett írásos bejelentéssel tudod jelezni, azonban ezt abban az esetben nem tudja az Adatkezelő teljesíteni, ha az adatkezelés, vagy -továbbítás az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (például a felnőttképzési törvénynek való megfelelés, illetve a számlák megőrzését is jogszabály írja elő).

3. KI LÁTHATJA AZ ADATAIDAT?

Az adataidat az alábbi cégek operatív csoportjának tagjai láthatják:

 • A SmartNinja franchise magyarországi partnere és szerződött partnerei:
  • Képviselő: COBALT SOLUTIONS KFT.
  • Székhelye: 4515 Kék, Ady Endre utca 5.
  • Adószáma: 25958735-2-15
  • Felnőttképző nyilvántartásba-vételi száma: B/2023/001073
  • Felnőttképző nyilvántartásba vételi időpontja: 2023. 10. 06.
 • A SmartNinja franchise jogtulajdonosa:
  • Cégnév: SNIT, tečaji IT večin d.o.o.
  • Székhelye: 8000 Novo mesto Ulica Slavka Gruma 100. – Szlovénia
  • Ügyvezetője: Miha Fabjan
 • A Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerén keresztül:
  • Pest Megyei Kormányhivatal, Felnőttképzési Államigazgatási Szerv
  • Székhelye: 1052. Budapest, Városház utca 7.
 • Harmadik cégek. Minden ilyen harmadik cég megfelel a GDPR előírásainak.

4. HOL TÁROLJUK AZ ADATAIDAT?

Az adataidat az általunk kezelt adatbázisokban és külső cégek adatbázisaiban tároljuk.

 • SmartNinja Dashboard (az Adatkezelő adatbázisa)
 • MailChimp (az Adatkezelő adatbázisa)
 • Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (állami szerv adatbázisa)
 • Számlázz.hu (külső cég adatbázisa)
 • Freshdesk (külső cég adatbázisa)
 • Google (külső cég adatbázisa)
 • Facebook (külső cég adatbázisa)
 • LinkedIn (külső cég adatbázisa)
 • SendGrid (külső cég adatbázisa)

Mindegyik külső cég megfelel a GDPR előírásainak. Az adataidat semmilyen más külső céggel nem osztjuk meg.

5. MILYEN ADATOKAT KÉRÜNK BE ÉS KEZELÜNK?

Marketing célokra az alábbi adatokat kérjük be és kezeljük:

 • családi és utónév,
 • lakcímed,
 • levelezési címed (amennyiben eltér a lakcímedtől),
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • milyen típusú képzések iránt érdeklődsz
 • póló méreted.

A szolgáltatás nyújtásához (a SmartNinja kurzusra történő jelentkezéshez) az alábbi adatokat kérjük be és/vagy kezeljük:

 1. A hatályos felnőttképzési törvény értelmében:
  • családi és utóneved;
  • születési családi és utóneved (amennyiben eltér a családi és utónévtől);
  • születési helyed és időpontod;
  • édesanyád születési neve;
  • e-mail címed;
  • oktatási azonosító számod;
  • legmagasabb iskolai végzettséged
  • külföldi résztvevő esetén ennek ténye.

Számlázással kapcsolatos adataid:

 • családi és utónév,
 • lakcímed,
 • amennyiben nem a saját nevedre kéred a számlát, a költségviselő cég számlázási adatai.

Az Adatkezelő a képzésen Résztvevők személyhez fűződő jogait (elsősorban a becsületét, jóhírnevét, magántitkát) nem sértő módon a Résztvevőkről az oktatások közben egyedi és/vagy tömeges fénykép- és videofelvételeket készít.

6. MIRE HASZNÁLJUK FEL AZ ADATAIDAT?

 • A marketing célokra összegyűjtött adatokat neked szóló kereskedelmi ajánlatok küldésére (időszaki hírlevelek küldése új kurzusok, blogok megjelenésekor vagy értesítés az early bird időszak leteltekor stb) használjuk.
 • Az oktatások közben készült egyedi és/vagy tömeges fénykép- és videofelvételeket oktatási és marketing célból használunk fel a webes felületeinken (pl. online képzés esetén az órák videóanyagának megosztásával, képek felhasználása a honlapon, social media oldalain), vagy nyomtatott prospektusainkon, kiadványainkon.
 • Beleegyezésed esetén az Adatkezelő felhasználhatja az adataidat abból a célból, hogy tájékoztasson a kereskedelmi és működési céljainkról. Kereskedelmi és működési célokból az Adatkezelő duplikált opt-in rendszert működtet, amely azt jelenti, hogy csak azoknak a személyeknek küld e-mail üzeneteket, akik kifejezetten hozzájárultak a Weboldalról történő e-mail üzenetek fogadásához. Az Adatkezelő speciális programot használ a kéretlen levelekkel történő visszaélések ellen és a jelszavak védelme érdekében, amellyel az Adatkezelő csökkenti a személyes adatokkal harmadik személyek által történő visszaélések lehetőségét.
 • Az Adatkezelő – a jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adattovábbításon kívül – az előzetes értesítésed és írásbeli beleegyezésed nélkül nem továbbítja, nem adja kölcsön és nem adja el az adataidat semmilyen harmadik félnek. Az Adatkezelőnek, a bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenysége során adatszolgáltatási kötelezettségnek is eleget kell tennie. Ez azt jelenti, hogy a képzés adatairól; a képzésben résztvevő személyek természetes személyazonosító adatairól, elektronikus levelezési címéről kell adatot szolgáltatnunk a felnőttképzési államigazgatási szerv részére.
 • Az Adatkezelő a SmartNinja tanfolyamokon való részvétel során az alábbi adatokat szolgáltatja a felnőttképzési államigazgatási szerv részére:
  • a képzésről:
  • a képzés megnevezését,
  • jellegét,
  • helyét,
  • óraszámát,
  • első képzési napját,
  • befejezésének tervezett időpontját
  • a résztvevőkről:
  • a természetes személyazonosító adataidat,
  • az elektronikus levelezési címedet,
  • a legmagasabb iskolai végzettségedet,
  • az oktatási azonosítódat,
  • külföldi résztvevő esetén ennek ténye.
 • A szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok segítségével a képzésekkel kapcsolatos információkat küldjük meg neked (úgymint a felnőttképzési szerződés, képzés helyszíne, időpontjai stb.)
 • A póló méreted az ajándék póló miatt szükséges.
 • A számlázással kapcsolatos adataid a számla kiállításához szükséges.

7. MENNYI IDEIG TÁROLJUK AZ ADATAIDAT?

A személyes adataidat annyi ideig tároljuk, amennyit a tevékenységünkre vonatkozó jogszabályi előírások meghatároznak.

 • SmartNinja Dashboard (az Adatkezelő adatbázisa): elindult képzés esetén a SmartNinja kurzusra történő jelentkezéshez megadott adatokat, a felnőttképzési törvénynek megfelelően (2013. évi LXXVII. törvény 21. §) 8 évig vagy a törlésig (leiratkozásig). Leiratkozásra abban az esetben van lehetőség, amennyiben a kurzus még nem indult el.
 • Számlázz.hu (külső cég adatbázisa): a számlákat a számviteli törvény alapján 8 évig őrizzük meg.
 • MailChimp (marketing célú adatbázis): 5 évig vagy a törlésig (leiratkozásig)
 • A felnőttképzési törvény értelmében a felnőttképzési államigazgatási szerv a jelentkezéshez megadott adatokatról és a felnőttképző által kiállított tanúsítványról elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötödik év utolsó napjáig kezeli. Amennyiben kéred, a képzés elvégzésének igazolására az Adatkezelő tanúsítványt állít ki. A felnőttképzési államigazgatási szerv, a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott vizsgatörzslapok nyilvántartási adatait törli.
 • Google Drive (külső adattároló): képzésről készült oktató videóanyag törléséig, de legkésőbb a képzés végétől számított 2 hétig.
 • Valamennyi külső cég adatbázisa saját szabályokkal rendelkezik az adatok tárolásának időtartamát illetően. Ezért ezek szabályait az adott adatkezelő külső cég adatkezelési tájékoztatójából tudhatod meg.

8. HOGYAN TUDOD KEZELNI AZ ADATAIDAT?

A SmartNinja adatbázis számára megadott személyes adataidat a következő módon tudod törölni:

 • Az adat típusa: kereskedelmi ajánlatok
  • Minden kereskedelmi ajánlat céljából megküldött anyag tartalmaz egy „leiratkozás” gombot az üzenet alján. A leiratkozással az adataid törlésre kerülnek az adatbázisunkból.
 • Az adat típusa: Képzési információk (a SmartNinja képzésre jelentkezett felhasználók esetében, amennyiben a kurzus még nem indult el) Bármikor felveheted a kapcsolatot a SmartNinja képzést működtető teammel annak érdekében, hogy az adataid törlésre kerüljenek a SmartNinja Dashboardról. Ennek érdekében küldj egy e-mail üzenetet a hivatalos e-mail címünkre (info@smartninja.hu) a következő kéréssel: „Kérem töröljenek és távolítsanak el minden, az e-mail címemhez kapcsolódó személyes adatot”.
 • Az adat típusa: Képzési információk (a SmartNinja képzésre jelentkezett felhasználók esetében, amennyiben a kurzus elindult) A bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység során adatszolgáltatási kötelezettségünknek legkésőbb a képzés megkezdéséig eleget teszünk, mely magába foglalja a képzés adatainak és a képzésben résztvevő személyek természetes személyazonosító adatainak, elektronikus levelezési címének, legmagasabb iskolai végzettségének, valamint az oktatási azonosítójának továbbítását a felnőttképzési államigazgatási szerv részére.
 • Az adat típusa: oktató videók A képzésről készült oktató videófelvételt kérésre bármikor töröljük. Ennek érdekében küldj egy e-mail üzenetet a hivatalos e-mail címünkre (info@smartninja.hu) a következő kéréssel: „Kérem töröljék a tanfolyam során készült videófelvételeket”.

9. A WEBOLDAL HASZNÁLÓINAK NYOMONKÖVETÉSE

Amikor a Weboldalt böngészed és közben nem jelentkezel be semmilyen online szolgáltatásba, akkor anonim módon böngészhetsz. A böngészés alatt semmilyen személyes információ nem kerül rögzítésre, begyűjtésre. Ez azonban attól függ, hogy anonim módon vagy regisztrált felhasználóként használod a Weboldalt. A nyomonkövetési módszerek közül a „cookie”, vagy magyarul „süti” néven ismert módszert használjuk. A cookie azonosítók a számítógéped merevlemezére íródnak annak érdekében, hogy észleljenek téged a legközelebbi weboldal látogatásod alkalmával anélkül, hogy be kellene jelentkezned a Weboldalra. A cookie-k nem nyernek ki semmilyen adatot a számítógéped merevlemezéről, nem telepítenek vírusokat a számítógépedre, nem nyernek ki semmilyen személyes információt a számítógépedről.

A weboldalunk a következő cookie-kat használja:

 • Google Analytics
 • Facebook Pixel
 • Google Adwords
 • LinkedIn

10. A WEBOLDAL BIZTONSÁGI FUNKCIÓI

Az Adatkezelő számára fontos a biztonság, ezért arra törekszik, hogy megvédje a személyes adataidat. A jogosulatlan belépés, használat és közzététel megakadályozása többféle biztonsági technológia és eljárás alkalmazásával biztosított. A Weboldalon megadott személyes adataidat olyan rendszer tárolja, amelyhez csak limitált és ellenőrzött hozzáférés lehetséges.

11. MÁS WEBOLDALAKHOZ KAPCSOLÓDÁS

Azok a weboldalak, amelyek a mi Weboldalunkhoz kapcsolódnak a mi adatkezelési szabályzatunktól eltérőek lehetnek. A személyes adataid védelme érdekében javasoljuk, hogy tájékozódj azon weboldalak adatkezelési szabályzatáról, ahová a mi weboldalunkon keresztül csatlakozol.

12. HOGYAN TUDSZ KAPCSOLATBA LÉPNI VELÜNK?

A SmartNinja franchise magyarországi üzemeltetőjén keresztül:
Képviselő: COBALT SOLUTIONS KFT.
Székhelye: 4515 Kék, Ady Endre utca 5.
E-mail cím: info@smartninja.hu
A SmartNinja franchise tulajdonosán keresztül:
Cégnév: SNIT, tečaji IT večin d.o.o.
Székhelye: 8000 Novo mesto Ulica Slavka Gruma 100. – Szlovénia
Ügyvezetője: Miha Fabjan
E-mail cím: info@smartninja.org
Mindent megteszünk azért, hogy a lehető legrövidebb időn belül válaszoljunk a megkeresésedre.
 
 

13. MELYEK A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEID?

Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen, ha
a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem értesz egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhatsz.
Az Adatkezelő az adatot nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu
A jelen adatkezelési szabályzat a Weboldalon történő közzétételtől kezdve hatályos.